Ścieżka: Jego Książęca Mość » Tajemnica państwowa

Tajemnica państwowa

Unormowania dotyczące tajemnicy państwowej zawarte są w wielu aktach normatywnych. Należą do nich:

Ochronę tajemnicy państwowej przez służby specjalne normują:

Przykładowe informacje stanowiące tajemnicę państwową

 • opatrzone klauzulą „ściśle tajne”:
  • dane dostępu do serwera i głównych baz danych Księstwa Sarmacji,
  • dane dostępowe umożliwiające administrowanie głównymi miejscami publicznymi Księstwa Sarmacji, w szczególności Listą Dyskusyjną Księstwa Sarmacji i Forum Centralnym,
  • raporty i wiadomości o działalności operacyjnej wywiadu i kontrwywiadu,
  • stenogramy z rozmów, listy najwyższych władz państwowych oraz plany działań Księstwa Sarmacji, w wszczególności dotyczacych bezpieczeństwa i polityki zagranicznej Państwa,
  • hasła kont ewidencyjnych i bankowych mieszkańców Księstwa Sarmacji;
 • opatrzone klauzulą „tajne”:
  • hasła dostępu do kont FTP i baz danych domen oraz ich jednostek samorządu terytorialnego,
  • informacje o stanie bezpieczeństwa serwera Księstwa Sarmacji i kont FTP oraz baz danych na nim obecnych,
  • dane dostępowe do narzędzi umożliwiających występowanie lub wysyłanie informacji w imieniu Księstwa Sarmacji lub urzędników państwowych,
  • nieupublicznione przez Księcia lub Kanclerza informacje z Listy Dyskusyjnej Rządu Jego Książęcej Mości,
  • raporty pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych Księstwa Sarmacji;
 • opatrzone klauzulą „poufne”:
  • historię przelewów bankowych wykonanych za pośrednictwem systemów informatycznych Księstwa Sarmacji,
  • wykazy adresów poczty elektronicznej osób zapisanych na Listę Dyskusyjną Księstwa Sarmacji,
  • wykazy adresów poczty elektronicznej znajdujące się w systemach ewidencyjnych Księstwa Sarmacji,
  • adresy IP i dane umożlwiające pośrednią lub bezpośrednią identyfikację osób odwiedzających strony internetowe Księstwa Sarmacji;
 • opatrzone klauzulą „zastrzeżone”:
  • informacje dotyczące strategicznych posunięć domen, o ile Książę wyraził zgodę na objęcie informacji klauzulą tajemnicy państwowej, w trybie art. 4 ust. 2 pkt 2 Ustawy Sejmu nr 6 o tajemnicy państwowej z dnia 29 grudnia 2003 r.,
  • podstawowe działania podejmowane przez Koronę lub Rząd Jego Książęcej Mości, o ile zostaną one zakwalifikowane jako tymczasowo nieprzeznaczone do wiadomości publicznej.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.