Ścieżka: Jego Książęca Mość » Tytuły, ordery i odznaczenia o... » Trybunał Honorowy » Raporty okresowe

Raporty okresowe

2008-11-09

Trybunał Honorowy — komunikat (09.11.2008)

Sprawy zakończone

 • Numer 1. [Sprawa nr A7144/1]
  • Kolegium sędziowskie Trybunału Honorowego w składzie:
   • Calisto hr. Kami–Chojnacka
   • Henryk K. v-hr. von Thorn-Leszczyński
   • Paweł wicehrabia Szermiński
  • Czy czynu nie da się pogodzić z nieskazitelnością charakteru? Większością głosów — TAK
  • Przychylamy się do propozycji wnioskującego, aby udzielić Czcigodnemu Maciejowi bar. Żmudzie publicznego upomnienia
 • Numer 2. [Sprawa nr A8770/2]
  • Kolegium sędziowskie Trybunału Honorowego w składzie:
   • Henryk K. v-hr. von Thorn-Leszczyński
   • Książę Michael von Lichtenstein
   • Paweł wicehrabia Szermiński
  • Czy czynu nie da się pogodzić z nieskazitelnością charakteru? Jednomyślnie — TAK
  • Czy czynu nie da się pogodzić z nieposzlakowaną opinią? Jednomyślnie — TAK
  • Przychylamy się większością głosów do propozycji wnioskującego, aby pozbawić Sławetnego Yaraeha bn. Euskadi tytułu szlacheckiego

Sprawy rozpatrywane

 • Numer 1. [Sprawa nr A8770/4] — przeciwko Sławetnemu Panu Yaraehowi Alejandro bnt Kami-Chojnackiemu-Euskadi la Taurea o zastosowanie upomnienia
 • Numer 2. [Sprawa A2975/1] — przeciwko Jaśnie Wielmożnemu Panu Tomaszowi mar. Chojnackiemu o zastosowanie upomnienia
 • Numer 3. [Sprawa A9211/1] — przeciwko Wielmożnemu Panu Aaronowi v-hr. von Lichtenstein-Rozmanowi o zastosowanie upomnienia
 • Numer 4. [Sprawa A6190/1] — przeciwko Wielmożnemu Panu Bartoszowi v-hr. von Thorn-Mackiewiczowi o zastosowanie upomnienia

(—) Paweł v–hr. Szermiński,
Prezes Trybunału Honorowego

2008-11-01

Trybunał Honorowy — komunikat (27.10.2008)

Sprawy zakończone

 • Numer 1. [Sprawa nr A8770/1]
  • Kolegium sędziowskie Trybunału Honorowego w składzie:
   • Aaron v-hr. von Lichtenstein-Rozman
   • Henryk K. v-hr. von Thorn-Leszczyński
   • Paweł wicehrabia Szermiński
  • Czy czynu nie da się pogodzić z nieskazitelnością charakteru? Jednomyślnie — TAK
  • Czy czynu nie da się pogodzić z nieposzlakowaną opinią? Jednomyślnie — TAK
  • Przychylamy się do propozycji wnioskującego, aby udzielić Yaraehowi bnt. Kami-Chojnacki-Euskadiemu upomnienia
 • Numer 2. [Sprawa A2690/1]
  • Kolegium sędziowskie Trybunału Honorowego w składzie:
   • Aaron v-hr. von Lichtenstein-Rozman
   • Henryk K. v-hr. von Thorn-Leszczyński
   • Paweł wicehrabia Szermiński
  • Czy czynu nie da się pogodzić z nieskazitelnością charakteru? Większością głosów — TAK
  • Czy czyn jest złamaniem przysięgi wierności wobec Księstwa Sarmacji? Jednomyślnie — TAK
  • Przychylamy się do propozycji wnioskującego, aby pozbawić Czcigodnego Jarosława bar. Sadowskiego tytułu szlacheckiego
 • Numer 3. [Sprawa A7871/1]
  • Kolegium sędziowskie Trybunału Honorowego w składzie:
   • Calisto hr. Kami-Chojnacka
   • Krzysztof baron Macak h. Khazar
   • Paweł wicehrabia Szermiński
  • Czy czynu nie da się pogodzić z nieskazitelnością charakteru? Większością głosów — NIE
  • Czy czyn jest złamaniem przysięgi wierności wobec Księstwa Sarmacji? Większością głosów — TAK
  • Przychylamy się do propozycji wnioskującego, aby pozbawić Czcigodnego Mateusza bar. Karczewskiego tytułu szlacheckiego
 • Numer 4. [Sprawa A2799/1]
  • Kolegium sędziowskie Trybunału Honorowego w składzie:
   • Michael von Lichtenstein h.Wąż
   • Krzysztof baron Macak h. Khazar
   • Paweł wicehrabia Szermiński
  • Czy czyn jest złamaniem przysięgi wierności wobec Księstwa Sarmacji? Jednomyślnie — TAK
  • Przychylamy się do propozycji wnioskującego, aby pozbawić Czcigodnego Wojciecha bar. Karczmarczyka tytułu szlacheckiego
 • Numer 5. [Sprawa nr A8770/3]
  • Kolegium sędziowskie Trybunału Honorowego w składzie:
   • Aaron v-hr. von Lichtenstein-Rozman
   • Henryk K. v-hr. von Thorn-Leszczyński
   • Paweł wicehrabia Szermiński
  • Czy czynu nie da się pogodzić z nieskazitelnością charakteru? Większością głosów — TAK
  • Czy czyn jest złamaniem przysięgi wierności wobec Księstwa Sarmacji? Większością głosów — TAK
  • Przychylamy się do propozycji wnioskującego, aby pozbawić Yaraeha bnt Kami-Chojnacki-Euskadiego tytułu szlacheckiego

Sprawy rozpatrywane

 • Numer 1. [Sprawa A7144/1] — przeciwko Czcigodnemu Panu Maciejowi baronowi Żmudzie o zastosowanie publicznego upomnienia
 • Numer 2. [Sprawa nr A8770/4] — przeciwko Sławetnemu Panu Yaraehowi Alejandro bnt Kami-Chojnackiemu-Euskadi la Taurea o zastosowanie publicznego upomnienia
 • Numer 3. [Sprawa A2975/1] — przeciwko Jaśnie Wielmożnemu Panu Tomaszowi mar. Chojnackiemu o zastosowanie upomnienia
 • Numer 4. [Sprawa A9211/1] — przeciwko Wielmożnemu Panu Aaronowi v-hr. von Lichtenstein-Rozmanowi o zastosowanie upomnienia
 • Numer 5. [Sprawa nr A8770/2] — przeciwko Sławetnemu Panu Yaraehowi Alejandro bnt Kami-Chojnackiemu-Euskadi la Taurea o pozbawienie posiadanego tytułu szlacheckiego

(—) Paweł v–hr. Szermiński,
Prezes Trybunału Honorowego

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.