Ścieżka: Tytulatura „baridajska”

Tytulatura „baridajska”

Zdecydowaną większość osób aktywnych w miejscach publicznych stanowią członkowie arystokracji i szlachty. Należy zatem pamiętać o tym, aby pisząc do nich — lub o nich — stosować należytą tytulaturę. Niniejsza tytulatura pochodzi z Królestwa Baridasu i rozpowszechniła się na całym terytorium sarmackim. Zgodnie z nią:

  • Jego Książęca Mość: Tę tytulaturę stosuje się wyłącznie do JKM Michała Feliksa, Księcia Sarmacji. Do Jego Książęcej Mości należy zwracać się „Wasza Książęca Mość” lub w skrócie „WKM”, pisząc o nim — „Jego Książęca Mość” lub „JKM”. Dopuszczalna jest również skrócona forma „Książę”. Należy bezwzględnie wystrzegać się sformułowania „Pan”.
  • Jego Książęca Wysokość: Tę tytulaturę stosuje się do JKW Piotra Mikołaja oraz JKW Daniela Łukasza, Książąt–Seniorów Sarmacji. Do Jego Książęcej Wysokości należy zwracać się „Wasza Książęca Wysokość” lub w skrócie „WKW”, pisząc o nim — „Jego Książęca Wysokość” lub „JKW”. Dopuszczalna jest również skrócona forma „Książę–Senior”. Należy bezwzględnie wystrzegać się sformułowania „Pan”.
  • Jaśnie Oświecony: Tę tytulaturę stosuje się do diuków Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Jaśnie Oświecony Diuku...”. Dopuszczalny jest skrót „JO”.
  • Jaśnie Wielmożny: Tę tytulaturę stosuje się do markizów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Jaśnie Wielmożny Panie...”. Dopuszczalny jest skrót „JWP”.
  • Prześwietny: Tę tytulaturę stosuje się do hrabiów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Prześwietny Panie...”. Dopuszczalny jest skrót „PP” (Prześwietny Pan).
  • Wielmożny: Tę tytulaturę stosuje się do wicehrabiów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Wielmożny Panie...”. Dopuszczalny jest skrót „WP” (Wielmożny Pan).
  • Czcigodny: Tę tytulaturę stosuje się do baronów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Czcigodny Panie...”. Dopuszczalny jest skrót „Czc. P.”.
  • Sławetny: Tę tytulaturę stosuje się do baronetów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Sławetny Panie...”. Dopuszczalny jest skrót „Sł. P.”.
  • Poważany: Tę tytulaturę stosuje się do kawalerów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Poważany Panie...”. Dopuszczalny jest skrót „Pow. P.”.

Formy żeńskie stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem dla szlachetnej damy (odpowiednika kawalera), do której zwraca się „Szlachetna Damo”.

Ponadto, zgodnie z Umową między Księstwem Sarmacji a Królestwem Natanii o podwójnym obywatelstwie i pogłębionej współpracy, dla celów protokolarnych następujące tytuły są sobie równoważne (z tabeli usunięto przypadki, w których jednemu tytułowi natańskiemu odpowiadały dwa tytuły sarmackie):

Król Natanii Książę Sarmacji
Książę Królestwa Natanii Książę–Senior Sarmacji
Earl Królestwa Natanii Diuk Księstwa Sarmacji
Palatyn Królestwa Natanii Hrabia Księstwa Sarmacji
Eltan Królestwa Natanii Baron Księstwa Sarmacji
Atatan Królestwa Natanii Baronet Księstwa Sarmacji
Tan Królestwa Natanii Kawaler Księstwa Sarmacji

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.