Ścieżka: Tytulatura wg Olszewskiego

Tytulatura wg Olszewskiego

Ostatnio dość istotna stała się ze względu na ilość przysługujących Sarmatom tytułów praktyka ich używania. Chciałbym się podzielić wiedzą na temat ich (IMHO) prawidłowego używania.

Po pierwsze tytuły szlacheckie: Akt nobilitacji dotyczył rodziny w związku z czym pisze się go przed nazwiskiem np.: Adam Książę Czartoryski, Aleksander hr. Fredro.

Herb: W Polsce istnieje tradycja podawania go po nazwisku: „abym mu służby moje ofiarował. Jan Zagłoba herbu Wczele, co każdy snadno poznać może choćby po onej dziurze”. Natomiast w nazwisku można wstawić go zarówno przed Janusz Korwin–Mikke jak i po Jan Skarbek–Habdank. Choć właściwsza jest ta z nazwiskiem rodowym (herbem) z przodu.

Tytuły/stopnie wojskowe: Tytuły wojskowe/stopnie podaje się przed imieniem i na pierwszym miejscu przed wszystkimi innymi tytułami: Generał Władysław Sikorski, Marszałek Śmigły–Rydz, płk dr hab. Jan Chodzyński. Dodatkowe tytuły np. pilot, pilot oblatywacz, pilot kosmonauta podaje się na końcu tytulatury.

Tytuły i stopnie naukowe: Tytuły i stopnie naukowe podaje się przed imieniem po ewentualnym stopniu wojskowym. mgr Jan Kowalski, dr Jan Kowalski, dr hab. Jan Kowalski, prof. dr hab. Jan Kowalski.

Czyli rozwinięte nazwisko mniej więcej powinno wyglądać:

  • generał profesor doktor habilitowany Jan hrabia Kowalski herbu Pilawa
  • ze skrótami: gen. prof. dr hab. Jan hr. Kowalski h. Pilawa gen. prof. dr hab. Jan hr. Pilawa–Kowalski
  • jeżeli skracamy imię, zachowana jest kolejność: gen. prof. dr hab. J. hr. Kowalski h. Pilawa
  • bez imienia: gen. prof. dr hab. hr. Kowalski h. Pilawa

Pominąłem tytuły kościelne, bo ich u nas nie ma ale jeśli kogoś to interesuje to jako najświetniejsze są dodawane przed wszystkimi innymi: ks. płk. Ryszard Borski, poza kardynałem który jako książę kościoła jest (raczej był) dodawany przed nazwiskiem: Stefan kardynał Wyszyński, August kardynał Hlond.

(-) Marek bar. Olszewski h. Topór

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.