Ścieżka: Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Rady Ministrów i Kancelarii Izby Senatorskiej oraz zamówieniu na dzieło historyczno–literackie dla Książęcych Sił Zbrojnych „Poczet hetmanów sarmackich”

Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Rady Ministrów i Kancelarii Izby Senatorskiej oraz zamówieniu na dzieło historyczno–literackie dla Książęcych Sił Zbrojnych „Poczet hetmanów sarmackich”

Marszałek Izby Senatorskiej, Szef Urzędu Rady Ministrów i Zastępca Hetmana Wielkiego ds. Promocji i Informacji, JKW Piotr Mikołaj (urm@sarmacja.org) ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Rady Ministrów i Kancelarii Izby Senatorskiej oraz nabór ofert na wykonanie opracowania historyczno–literackiego dla Książęcych Sił Zbrojnych:

1. Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej (nieograniczona liczba osób)

 • zakres obowiązków — wedle wyboru zatrudnionego/nej:
  • wyszukiwanie błędów i nieścisłości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz/lub
  • opracowywanie nowych stron informacyjnych do Biuletynu Informacji Publicznej. W pierwszej kolejności oczekują na opracowanie:
   • instrukcja obsługi Forum Centralnego (obserwacja działów, zmiana podpisów, zarządzanie grupami, blokowanie i przenoszenie wątków) — wraz ze zrzutami ekranu
   • instrukcja obsługi i konfiguracji programu Ikari w kontekście czata Księstwa Sarmacji — wraz ze zrzutami ekranu
 • wymagania: skrupulatność oraz/lub umiejętność precyzyjnego wysławiania myśli
 • wynagrodzenie: 5 lt od znalezionego błędu merytorycznego lub nieścisłości, 3 lt od znalezionego błędu technicznego (w kodzie HTML lub błędu literowego), 15 lt za znormalizowaną stronę informacyjną, 5 lt za ilustrację (np. zrzut ekranu lub inną)
 • „okres próbny”: sporządzenie jednej, przykładowej strony informacyjnej (o tematyce innej niż już dostępna w BIP, preferowana jedna ze stron oczekujących na opracowanie), w przypadku jej zatwierdzenia, zostanie wypłacone wynagrodzenie zgodnie z powyższym punktem

2. Dyrektor Wydziału Administracyjnego Kancelarii Izby Senatorskiej (1 osoba)

 • zakres obowiązków:
  • obliczanie wysokości diet senatorskich (odsetka udziału każdego z senatorów w rozpoczętych w danym miesiącu głosowaniach w Izbie Senatorskiej oraz Izbach Połączonych)
  • wypłata diet senatorskich (w oparciu o powyższą listę, z wyłączeniem Marszałka Izby Senatorskiej oraz senatorów którzy zrzekli się diet)
  • aktualizacja uprawnień senatorów na Forum Centralnym (dodawanie do grupy „Izba Senatorska” oraz skreślanie ich z niej w razie wygaśnięcia godności)
  • aktualizacja wykazu senatorów w urzędowym rejestrze organizacji
  • aktualizacja chronologicznego wykazu senatorów na Forum Centralnym
  • wystawianie postanowień w sprawie objęcia i wygaśnięcia godności senatora (ułatwia to gotowy skrypt)
 • wymagania: skrupulatność i terminowość (w myśl dewizy „Nie ma zmiłuj”)
 • wynagrodzenie: zależne od terminowości, do wysokości wynagrodzenia Marszałka Izby Senatorskiej (50 lt miesięcznie) włącznie
 • zatrudniony/na otrzyma szczegółową instrukcję „krok–po–kroku”

3. Opracowanie historyczno–literackie „Poczet hetmanów sarmackich” (1 osoba preferowana, możliwe jest jednak również dzieło zbiorowe)

 • opis zlecenia: sporządzenie przedinternetowego pocztu ok. 10 hetmanów sarmackich (historycznych dowódców wojsk sarmackich), na motywach zawartych w „Poczcie książąt sarmackich” oraz oficjalnej historii przedinternetowej Sarmacji
 • mile widziane: odpowiednie ilustracje (nie muszą stanowić twórczości własnej)
 • wynagrodzenie: 50 lt od opisu hetmana, 5 lt za ilustrację
 • „okres próbny”: nadesłanie opisu jednego hetmana, w przypadku jego zatwierdzenia zostanie wypłacone wynagrodzenie zgodnie z powyższym punktem
 • zastrzeżenie: nie należy opisywać dowódców już widniejących jako „główni bohaterzy” w „Poczcie książąt sarmackich”
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.