Ścieżka: Nowy katalog stron internetowych — możesz pomóc!

Nowy katalog stron internetowych — możesz pomóc!

W związku z pracami nad nowym katalogiem sarmackich stron internetowych, Urząd Rady Ministrów zwraca się do wszystkich głów krajów Korony, namiestników prowincji, naczelników miejscowości oraz innych przedstawicieli władz lokalnych tudzież aktywistów społecznych (innymi słowy — do wszystkich, którzy mogą pomóc) z prośbą o nadsyłanie, na adres Anny bar. de Luna–Chojnackiej–Euskadi (marzanna175@wp.pl) lub Gadu–Gadu 3728835 , informacji o stronach internetowych urzędów, instytucji i inicjatyw, najlepiej w następującej postaci:

  1. Nazwa urzędu/instytucji/inicjatywy,
  2. Adres logo lub logo w załączniku,
  3. Adres strony internetowej.

Interesują nas wszystkie serwisy internetowe mające związek z Księstwem lub Koroną Księstwa Sarmacji. O informacje prosimy do dnia 25 listopada 2008 r.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.