Ścieżka: Izby Sejmu » Izba Poselska » Zapytania i interpelacje posel...

Zapytania i interpelacje poselskie

Michał diuk Łaski, 21 marca 2009 r.

Zadaję pytanie poselskie Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Dlaczego nie jest realizowany zapis art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 185 o incompatibilitas w brzmieniu „Nie można łączyć urzędu Kanclerza lub Ministra Spraw Zagranicznych z funkcją przedstawiciela dyplomatycznego lub konsularnego Księstwa Sarmacji w państwie obcym.”, pomimo, iż wszedł on w życie 16 marca 2009 roku?

Michael hr. von Lichtenstein (MSZ), 21 marca 2009 r. — odpowiedź

Przepis jest realizowany, już jakiś czas temu wystąpiłem do JKM Daniela Łukasza z wnioskiem o odwołanie mojej osoby oraz hr. Bakonyiego z funkcji Ambasadorów odpowiednio w Królestwie Scholandii oraz w Republice Interlandu.

* * *

Michał diuk Łaski, 6 kwietnia 2009 r. — do Kanclerza Jakuba Bakonyiego

Jakie jest stanowisko Rządu Księstwa Sarmacji w sprawie utworzenia Trybunału Stanu, w związku z publikacją Gońca Czarnoleskiego "Co po referendach?" i zdaniem "Jak podkreślił wczoraj kanclerz Jakub hr. Bakonyi, rząd uszanuje wolę obywateli mimo, iż referenda okazały się mieć czysto konsultacyjny charakter. - Rząd zinterpetuje to tak, że naród jest za inkorporacją – dodał kanclerz." ? Oraz dodatkowe pytanie, czy odrębne, negatywne stanowisko, któregoś z ministrów w sprawie powołania Trybunału Stanu, a zatem odpowiedzialności za działania, lub ich brak naruszające Konstytucję, lub Ustawy nie będące przestępstwem będzie równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie?

Pytanie dość istotne, ponieważ Rząd odpowiada przed Sejmem, a to Sejm tworzy oraz nadzoruje wykonywanie prawa oraz z tego rozlicza-między innymi poprzez wnioski o wotum nieufności. Moim skromnym zdaniem, jakiekolwiek uchylanie się od wykonywania konstytucji, lub ustaw, nawet poprzez chęć uniknięcia odpowiedzialności w tym zakresie powoduje moje zaniepokojenie.

Odpowiedź Kanclerza oraz dalsza debata z udziałem wnioskodawcy oraz Ministra Spraw Zagranicznych, Michaela von Lichtensteina.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.