Ścieżka: Jego Książęca Mość » Realne środki finansowe

Realne środki finansowe

Jego Książęca Mość gromadzi realne środki finansowe, zebrane w trakcie dobrowolnej zbiórki na domenę i serwer Księstwa Sarmacji oraz pochodzące z reklam Google AdSense zamieszczonych na stronach internetowych Księstwa Sarmacji. Szczegółowe informacje na temat zbiórki (wraz z kontem, na które można wpłacać pieniądze) są dostępne na oficjalnym blogu: http://sarmacja.wordpress.com/ oraz w następujących artykułach:

Rada Fundatorów

Jego Książęca Mość może dysponować zgromadzonymi środkami według własnego uznania, jeżeli wydatki dotyczą utrzymania domeny lub serwera Księstwa Sarmacji. W pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda Rady Fundatorów (zgodnie z przytoczonymi wyżej zasadami), którą stanowią wszystkie osoby, które dokonały wpłat — z wyłączeniem tych, którzy zastrzegli swoją anonimowość. Jedynym, jak dotąd, przypadkiem takiego wydatku było uszycie flagi sarmackiej jesienią 2007 r. Adresem listy dyskusyjnej Rady Fundatorów jest http://groups.google.com/group/fundatorzy.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.